Xin chào

Chào mừng bạn đến với quá trình cài đặt 5 phút nổi tiếng của WordPress! Chỉ cần điền thông tin bên dưới và bạn sẽ lên đường sử dụng nền tảng xuất bản cá nhân linh hoạt và mạnh mẽ nhất trên thế giới.

Thông tin

Làm ơn cung cấp thông tin dưới đây. Đừng lo lắng, bạn luôn luôn có thể thay đổi những cài đặt này về sau.